Kontakt

MCU EKOCENT
Uzbrojenie i Sprzęt

Mazowieckie Centrum Utylizacji
EKOCENT Sp. z o.o.

Poland
05-502 Piaseczno, ul. 11 listopada 35
tel.: +48 533 313 551
NIP: 123-080-57-71

Krzysztof Miazga
Chairman Of The Board
tel.: +48 515 103 887
e-mail: krzysztof.miazga@ekocent.pl

Paweł Szlenk
tel.: +48 605 302 352
e-mail: pawel.szlenk@ekocent.pl